Logo vervolg

  • dna1.jpg
  • dna2.jpg

Neuronomie en Neurodiversiteit

Het is mijn persoonlijke missie om zoveel mogelijk mensen die vanwege hun ongewone intelligentie een stagnatie in hun persoonlijke ontwikkeling hebben opgelopen zo vroeg mogelijk in hun leven alsnog in hun element te brengen.

Dit ga ik doen vanuit de volgende grondhouding en manier van kijken.

Neuronomie
Als neuronoom wil ik me graag naast - of tegenover - de econoom gaan positioneren. Want daar waar deze uitgaat van geld (gestolde energie) en van continue schaarste wil ik me juist richten op het ontsluiten van de overvloedige levensenergie in de mens zelf.

Neurodiversiteit
Dit komt binnen bereik vanuit het concept van neurodiversiteit. Ze gaat uit van de gedachte dat elk mens over een uniek stel hersens beschikt wat ons - in samenwerking met onze zintuigen via ons neurale stelsel - tot een uniek scheppend wezen maakt met een onuitputtelijke bron vol kern-energie.


Op Youtube en Facebook deel ik vrijelijk mijn
gedachten hierover in videoblogs.

facebook

linkedin-logo

Twitter_logo

youtube
blanco 

 

 


Subtitles in English are available
by pressing on the 4th button
from the right
in the menu underneath the YouTube screen.

2011-2022 ┬ę Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer